Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman

 

     Yüce Rabbimize hamd-ü senalar olsun Beyanü'l Hak Tefsirinin 3. Baskısı yayımlanmıştır...

Üçüncü Baskı Hakkında

Öncelikle merhumun oğulları olarak üçüncü baskının gecikmesinden ötürü okurlardan ve her daim arayıp soran dostlardan özürlerimizi kabul etmelerini diliyoruz.

 Hz. Peygamber de “Ey Rabb’im! Benim kavmim bu Kur’an’ı kendinden uzak tuttu/hayatına sokmadı.” diye şikayet edecektir. (Furkan 25/30)

 Rasulullah’ın bu şikayetine muhatab olmamak için babamız hayatını Kuran’ı anlamaya, yaşamaya ve onu anlatmaya adamıştı. Allah’ın vahyini, Rasulullah’ın tebliğini mehcur bırakmadı. Aynı yolda olabilmek ümidiyle, biz de onun emeğini, bize bıraktığı değerli mirasını, Beyanu’l Hak Tefsirini, mehcur bırakmamak adına gayret ettik ve "Bu gayretimiz sırasında, iyi niyetle yaklaştığımız kişiler, yayıncılık açısından etik olmayan, esere ve müellife saygıdan uzak tavırlarla, bizi yarı yolda bıraksa da" Rabbimiz de 3. baskısını yapmayı nasip etti.

Hayatında babamıza ve eserlerine gösterdiği saygı ve değeri, bu gayretlerimiz sırasında bizlerden de esirgemeyen Fecr yayınevi ve Hüseyin Nazlıaydın Bey’e, hizmetlerini devam ettirmede samimi gayretleri için Şahin Güven Ağabaye teşekkürü bir borç biliriz.

 “Müminleri ve imanda kendilerine tabi olan nesillerini de orada birbirlerine kavuşturacağız. Hiçbirinin amellerinden, asla bir şey eksiltmemişizdir; zira herkes kendi kazandığına karşılık alınmış bir rehindir..” (Tur52/21)

Değerli okuyucularım, sitemize hoş geldiniz

Bu site, “halka hizmet Hakk’a hizmettir” anlayışıyla siz değerli okuyucularımız için hazırlanmıştır. Amacı, Allah’ın yüce kelamı Kur’an-ı Kerim’i sağlıklı bir biçimde sizlerle buluşturmaktır. Buradaki kitaplar, makaleler, kısa yazılar ve mesajlar hep bu amaca yöneliktir. Çalışma alanımız Levh-i Mahfuz’dan günümüze gelinceye kadar “Kur’an Tarihi”, “Kur’an İlimleri”, “Tefsir Tarihi” ve “Tefsir Metodolojisi”, yani Tefsir İlmidir. Bunların da asıl hedefi Kur’an’ı doğru anlamak, yaşanabilecek şekliyle doğru anlatmaktır; Yüce Allah’ın, ayetlerinde kastedilen manaları ve erişebildiğimiz ölçüde hakikatleri kavrayıp siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktır.

Araştırıp incelediğimiz konuların hepsi, öncelikle Kur’an, Sünnet ve Sahabeden itibaren tahkik ehli ilim adamlarının ve düşünürlerin görüşleri ve kendi tespitlerimiz çerçevesinde olacaktır. İlmî gerçeklere ulaşıncaya kadar Tefsir, Te’vil ve eleştirel yaklaşım vazgeçilmez düsturumuzdur. Nitekim bugüne kadar hep öyle olmuştur. Üç ciltlik tefsirimiz Beyânü’l-Hak (Kur’an’ın Nüzul Sırasına Göre Tefsiri), kitaplarımız; özellikle en son yayımlanan beş makalemiz hep aynı düstur ile kaleme alınıp yayımlanmıştır. Hedefimiz aklîliktir, basirettir, açıklık ve netliktir. Çünkü bizim rehberimiz ve örnek alacağımız yegane insan öyle yapmış ve öyle söylemiştir: “De ki: İşte, benim yolum budur; ben ve bana tabi olanlar Allah’a basiret üzere çağırmaktayız. Allah’ı tenzih ederim, ben, asla Allah’a ortak koşanlardan olmadım!” (Yusuf, 12/108)

Mesela “Kur’an’da Örtünmenin Temel Sınırları” unvanlı makalemiz hem örtünmenin sınırlarının belirlenmesinde hem ayetlerde geçen ziynet, hımar, cilbab gibi anahtar kelimelerin kavramsal içeriklerinin tam, açık ve net olarak doldurulmasında hem ayetlerde söylenen veya söylenmek istenen mana ve maksadın doğru anlaşılıp doğru bir ifade ile yansıtılmasında hem de orijinal fikir beyan edilmesinde belirlediğimiz hedefe uygun bir makale olduğunu düşünüyoruz.

Diğer çalışmalar “Tefsir’in Temel İlkeleri Çerçevesinde Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Beyt”, “Nur Suresi’nin 35. Ayetinin Tefsir ve Te’vili Bağlamında Allah’ın İnsana Dört Hidayeti: Fıtri Din, Akıl, Peygamber ve Kitap”, “Kur’an’da Müteşabihat ve Te’vili” “Tefsir ve Te’vilin Temel İlkeleri Açısından Secavendî’nin Manaya Tesir Eden Kur’an’daki Önemli Üç Hatası” adlı makalelerimiz de öyle… Yayımlanmaya hazır olan “Levh-i mahfuz ve Kur’an”, onun ardından yayımlanacak olan “Kur’an’ın Lev’den Hz. Peygamber’e İnzal Keyfiyeti ve İnzal Edilenlerin Mahiyeti” adlı makaleler de aynı hedef için aynı nitelikteki çalışmalarımızdır. Tabiî ki ilmin sonu yoktur. Hiçbir eser, alanında en son sözü söylemiş olamaz. Özellikle Allah’ın kelamını tüketmek mümkün değildir… Fakat her çalışma, en azından, yayımlandığı zaman dilimi içerisinde ihtiyaca cevap niteliğini taşımalıdır. Şu anda kitap, makale ve güncel konulara açıklık getirme çalışmalarımız devam etmektedir. Siz değerli okuyucuların sorularına, arzu ettiği açıklamalara imkânımız ölçüsünce cevaplar vermeye de çalışacağız. Hasıl-ı kelâm, bu site sizin içindir ve Cenab-ı Allah sağlıklı ömür verdiği sürece size hizmet etmeye devam edeceğiz…Allah’ın selamı üzerinize olsun!

Prof. Dr. M. Zeki Duman

 

Site tasarımı Mehmet Akif Duman

Elektronik posta adresi